แจ้งปัญหาการใช้งาน

contact support

กรุณาระบุรายละเอียดปัญหาการใช้งาน

รายละเอียดปัญหาของท่าน จะถูกส่งไปยังอีเมลเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทันที โปรดระบุข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับ

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อีเมล: network@nrru.ac.th
โทร.: 0-4424-7054, 0-4400-9009

ติดต่อสอบถาม

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อีเมล: network@nrru.ac.th โทร. 0-4424-7054, 0-4400-9009